Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BTW tarieven Nederland

BTW tarieven van Nederland

Table of Contents

Drie BTW tarieven in Nederland

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting die je als ondernemer aan je klanten moet doorberekenen. Een basisregel is dat, wanneer de afnemer ook ondernemer is, je de BTW die je betaalt mag verrekenen met de BTW die je (namens de belastingdienst) bij je klanten hebt geïncasseerd. 

 

In Nederland kunnen er 3 soorten Belasting Toegevoegde Waarde, of te wel  BTW, van toepassing zijn. 

 

– 21% 

–  9% 

–   0% 

 

 •  

21% BTW geld voor alle goederen zowel als diensten die niet onder het 9%-tarief of het 0%-tarief vallen. 
9% BTW wordt over het algemeen geheven over goederen die als eerste levensbehoefte worden gezien. 

Tarief 9%

voor de volgende goederen mag je het verlaagde tarief van 9% toepassen:

 

Het 9%-tarief geldt ook voor een aantal diensten die nauw verbonden zijn aan goederen die onder het 9%-tarief vallen: 

 

Tarief 0%

Bijzondere BTW tarieven Nederland

Belastingdienst

Tot zover is de berekening van de BTW tarieven van Nederland misschien niet altijd te begrijpen maar waarschijnlijk  wel duidelijk 

 

Er zijn echter ook nog uitzonderingen op de regel. De meest voorkomende uitzonderingen zijn: 

– BTW Verlegd 

– BTW marge regeling 

– Privégebruik  

BTW verlegd

In het geval dat “BTW verlegd” van toepassing is dan wordt door de leverancier van goederen of diensten geen BTW op de factuur vermeld maar slechts “BTW verlegd” en de vermelding van zijn btw nummer. 

 

 

Bij BTW verlegd betaal en verreken je dus geen BTW. Je moet echter wel op je BTW aangifte invullen hoeveel btw verlegd er aan je berekend is.  

 

 

De verleggingsregeling werkt in de praktijk als volgt. 

Hoe werkt BTW verleggen

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. Je leverancier vermeldt per btw-tarief de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. 

 

Facturen 

 

Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘btw verlegd’. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met een landcode ervoor, bijvoorbeeld ‘NL’. Op de factuur vermeldt u de vergoeding per btw-tarief. 

 

Let op! 

U verlegt altijd btw over het totale bedrag dat u in rekening brengt. Naast een vergoeding voor de werkzaamheden, kan dit ook bestaan uit andere vergoedingen. Bijvoorbeeld voor reiskosten. 

 •  

BTW verlegd op de aangifte invullen

Bij verlegging van btw moet u de btw-aangifte als volgt invullen: 

 • Er is btw naar u verlegd. 
  In uw btw-aangifte vult u in hoeveel btw er naar u is verlegd. U rekent dit uit op basis van de facturen waarbij de btw naar u is verlegd. U vult de vergoeding en het btw-bedrag in bij rubriek 2 ‘Verleggingsregelingen binnenland’, of bij rubriek 4 ‘Prestaties uit het buitenland aan u verricht’. 
 • U hebt btw verlegd. 
  In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u btw hebt verlegd. U doet dit bij rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’, of bij rubriek 3 ‘Prestaties naar of in het buitenland’. 

BTW verlegd terugvragen

Is er btw naar u verlegd voor goederen of diensten die u gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten? Dan mag u de verlegde btw aftrekken. U vult in dezelfde btw-aangifte de verlegde btw en de aftrekbare btw in. Per saldo betaalt u dan niets. 

Hebt u btw verlegd? En hebt u uitgaven gedaan voor deze werkzaamheden? Dan kunt u de btw die u hierover hebt betaald, aftrekken als voorbelasting

Let op! 

U blijft wel verantwoordelijk voor de btw die u verlegt. Zoek daarom van tevoren uit of degene naar wie u de btw verlegt, hiervoor wel in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie bij Wanneer geldt de verleggingsregeling? 

Verlegginsregeling ten onrechte niet toegepast

Bent u de leverancier en hebt u de verleggingsregeling niet toegepast terwijl u dat wel had moeten doen? Dan hebt u ten onrechte een factuur met btw verstuurd. U moet deze btw dan toch aangeven en betalen. Bent u de afnemer en hebt u een factuur ontvangen met btw, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is? Dan mag u deze btw niet aftrekken als voorbelasting. U dient dan om een gecorrigeerde factuur te vragen.  

Wanneer verleggingsregeling toepassen

In de navolgende gevallen is BTW verlegd van toepassing. De linken verwijzen je door naar de site van de belastingdienst voor nadere toelichting. 

De verleggingsregeling komt voor bij: 

 

Verleggingsregeling telecommunicatiediensten

De verleggingsregeling geldt ook voor telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze diensten verrichten. 

Wat telecommunicatiediensten zijn, leest u in artikel 2a, eerste lid, onderdeel r, van de Wet op de omzetbelasting 1968 

BTW marge regeling

Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge. 

 

Bent u handelaar in margegoederen? U mag dan de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt geen btw terug. 

Wat zijn margegoederen

Wanneer kunt u de margeregeling toepassen? 

 

U mag de margeregeling toepassen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 

 • U treedt op als handelaar en de goederen die u verkoopt, behoren tot uw normale bedrijfsuitoefening. 

 • De goederen die u verkoopt, zijn gebruikte margegoederen.  

 • De goederen die u verkoopt, hebt u binnen de EU ingekocht bij: 

 • – Een niet-ondernemer, bijvoorbeeld een particulier of rechtspersoon die geen ondernemer is ondernemers die de goederen uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gebruikt of voor andere prestaties waarvoor hij geen voorbelasting kon aftrekken 

 • – Een ondernemer die gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling en het goed als bedrijfsmiddel heeft gebruikt 

 • – Een andere handelaar die de goederen heeft geleverd en daarbij de margeregeling heeft toegepast 

 •  

 • Koopt u voor € 500 of meer bij 1 leverancier? Dan moet u een inkoopverklaring opstellen. 

 •  

Onder ‘bedrijfsmiddel’ wordt in dit verband verstaan goederen die niet voor de verkoop bestemd waren. Heeft de ondernemer de btw van de aankoop van het bedrijfsmiddel in aftrek gebracht (bijvoorbeeld omdat deze ondernemer nog geen gebruik maakte van de kleineondernemersregeling)? Dan mag u als afnemer nog steeds de margeregeling toepassen

BTW margeregeling berekenen

U koopt als handelaar, bijvoorbeeld, voor € 200 een gebruikte fiets van een particulier. U wilt bij de verkoop € 100 winst maken. Zo berekent u, ter illustratie,  de verkoopprijs: 

 

 • – Inkoopprijs: € 200 

 • – Winstmarge exclusief btw: € 100 

 • – BTW (21%) over uw winstmarge: 21/121 x € 100 = € 21 

 • – Verkoopprijs van de fiets wordt dan (inkoop + winst + btw): € 200 + € 100 + € 21 = € 321.  

 •  

 • Mag je klant btw verrekenen? dan mag je er voor kiezen de normale btw regels toe te passen. 

Administratie bijhouden bij handel in margegoederen

Bij de handel in margegoederen gelden de algemene administratieve verplichtingen. Daarnaast gelden voor uw administratie van margegoederen andere regels. 

2 methoden 

De in- en verkoop van margegoederen moet u natuurlijk bijhouden in uw administratie. Bij deze goederen zijn daarvoor 2 methoden: 

 • U berekent de btw per individueel goed en houdt in- en verkopen per stuk bij in uw administratie. Dit noemen we de individuele methode. 
 • U berekent de btw over de totale winstmarge in een aangiftetijdvak. Dit noemen we de globalisatiemethode. 

 

Voor beide methodes gelden extra administratieve verplichtingen

Welke methode gebruikt u? 

Het hangt af van de soort goederen welke methode u mag gebruiken. De globalisatiemethode is verplicht bij de volgende goederen: 

 • vervoermiddelen, zoals auto’s, motoren, fietsen, bromfietsen en caravans 
 • kleding 
 • meubelen 
 • boeken en tijdschriften 
 • foto-, film- en videoapparatuur 
 • videobanden, dvd’s, muziekcassettes, cd’s, lp’s, etcetera 
 • muziekinstrumenten 
 • huishoudelijke apparaten 
 • elektrische apparaten 
 • huisdieren 
 • kunst, antiek en verzamelvoorwerpen 

 

De globalisatiemethode is ook verplicht voor de gebruikte onderdelen, toebehoren en benodigdheden van deze goederen. 
 

Handelt u in andere goederen? Dan past u de individuele methode toe. Met de globalisatiemethode mag u negatieve winstmarges verrekenen met positieve winstmarges. Bij de individuele methode mag dat niet. U kunt ons vragen om van methode te mogen wisselen

 

Bent u veilinghouder of tussenpersoon die handelt in opdracht? U mag de globalisatiemethode niet toepassen. 

Aangifte doen bij handel in margegoederen

De btw over uw winstmarge van margegoederen vult u in de aangifte omzetbelasting in bij de rechterkolom van rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’. 

 

De winstmarge vult u in de linker kolom in, exclusief btw. Hebt u zowel margeomzet als normale omzet? Tel de btw dan bij elkaar op. Tel ook de winstmarge van de margegoederen en de normale omzet bij elkaar op. 

 

Is uw winstmarge van de margegoederen negatief? Dan mag u deze niet aftrekken van de winstmarge over de normale omzet. Een negatieve winstmarge kunt u wel verrekenen met een latere positieve winstmarge als u de globalisatiemethode toepast. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.