Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Controle door de Belastingdienst

Table of Contents

Belastingdienst

Controle door de belastingdienst

één van de hoofdredenen waardoor we veel aandacht aan onze boekhouding besteden is het feit dat er regels zijn voor wat je als zakelijke kosten mag opvoeren en de controle door de belastingdienst je een hoop ellende kan bezorgen.

 

Het naleven van de belastingregels is niet altijd even makkelijk.  Een aantal regels zijn helder. Goed of fout is duidelijk. Er zijn echter ook regels waar je te maken hebt met interpretatie en dan is een verschil van inzicht begrijpelijk. 

 

In een (ver) verleden was het controleren door de belastingdienst vrij helder. Eens in de, plus/minus, 5 jaar kwam de belastingdienst langs en kwamen ze je boekhouding controlerenDeze opzet van controleren gebeurd al een tijdje niet meer.

 

Door de groei van het aantal ondernemers en de personele beperkingen van de belastingdienst is dit niet meer haalbaar. 

 

De kans op een persoonlijke controle door de belastingdienst bestaat nog steedsDe kans daarop is alleen kleiner geworden. Één van de beperkende factoren is het feit dat een persoonlijke controle “rendabel” moet zijn voor de belastingdienst. Het moet meer opleveren dan het kost. 

 

Wat doet de belastingdienst nog wel? 

Geautomatiseerde controle door de Belastingdienst

De basis voor de controle zijn de gegevens die je als ondernemer (digitaal) aanlevert  aan de belastingdienst. Je aangiftes omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing en dergelijke verstrekken informatie aan de belastingdienst. 

 

Deze informatie wordt door de computers van de belastingdienst middels (de fel bekritiseerde) algoritmegecontroleerd. 

 

Kort gezegd komt her er op neer dat de door jou aangeleverde buiten een patroon vallen er een lampje gaat branden. Dit kan jouw persoonlijke patroon zijn maar ook het patroon van de branche waar je toe behoord. 

 

Als je bijvoorbeeld normaliter ieder kwartaal +/- € 1.000 aan btw moet betalen en je vraagt dan op een btw aangifte € 10.000 terug dan wijkt dat af van jou patroon en zal er een lampje bij de belastingdienst gaan branden. 

 

In dit geval zal je van de belastingdienst een schriftelijke vraag krijgen om de teruggave nadere te onderbouwen. In andere gevallen kan er naaste het brandende lamp je ook bellen gaan rinkelen bij de belastingdienst en zullen ze meer aandacht voor jou hebben. 

Wanneer kan je een controle verwachten

Dat is lastig vasttestellen. De belastingdienst heeft, onder andere, op basis van ervaring, bepaald wanneer iets de aandacht waard is. Deze conclusie kan gebaseerd zijn op basis van jouw persoonlijke informatie maar ook op basis van informatie uit jouw branche. 

 

Als je echter niet iets (bewust) ongeoorloofds doet dan heb je niets te vrezen. Een verschil van interpretatie kan altijd ontstaan maar daarvoor zal je niet naar de slachtbank worden geleid. Een goede boekhouder kan je vertellen op welke punten van je boekhouding je een risico loopt. 

 

Meer informatie over de aanpak van de Belastingdienst vind je via deze link.

Wat kan je doen om een belastingcorrectie te voorkomen

Ook dit is een lastige. 

 

Je kan, om het risico van een correctie te voorkomen, bij iedere mogelijkheid van twijfel de betreffende kosten niet opvoeren. Dan ben je op voorhand een dief van je eigen portemonnee. 


Om te beginnen kan je boekhouder onderzoeken of bepaalde kosten aan de regels voldoen. Verder moet je bij alle kosten die je opvoert de afweging maken of het in jouw ogen (en die van de belastingdienst) te rechtvaardigen is dat je die kosten als zakelijk aan merkt. 

 

Als je redelijke argumenten hebt dan zal de belastingdienst je daarvoor niet zwaar straffen. Alleen een correctie van deze kosten zal het gevolg zijn. Dit betekent dat je belasting moet na betalen maar dit is minder dan dat je op voorhand zou hebben betaald wanneer je alle te betwijfelen kosten had weggelaten. 

Hoe ver kan je gaan

Dat hangt af van welk risico je wilt nemen. Er zijn altijd redeneringen te bedenken om iets te rechtvaardigen. Zijn deze echter ver gezocht dan kan de belastingdienst jouw geloofwaardigheid in twijfel trekken. 

 

Jouw overtuiging en de risico’s die je wilt nemen kunnen je doen besluiten de grens op te zoeken of deze te overschrijden. De belastingdienst mag maximaal 5 jaar teruggaan als het gaat om corrigeren van jouw belastingaangiftes. 

 

Wanneer je de grens opzoekt of overschrijd dan loop je dus 5 jaar risico en is het hopen op de coulance van de controleur waar je mee te maken krijgt. 

Wat is een algortime

Een algoritme is (simpel verklaard) een rekensom die bepaalt of je ergens aan voldoet of niet. In het geval van de belastingdienst kijkt men naar de persoonlijke informatie van jou. Deze vergelijkt men met de algemene informatie die al bij de belastingdienst bekend is. Voldoet de informatie over jou in bepaalde mate aan de informatie die de belastingdienst al heeft dan concludeert de algoritme of de informatie over jou acceptabel is of dat er nadere aandacht nodig is. 

Algoritmen worden tegenwoordig overal gebruikt. Een algoritme is niet per definitie slecht. Alleen als er op basis van bedenkelijke kenmerken conclusies worden getrokken dan ontstaat er veel ellende. Dat is inmiddels gebleken bij de toeslagen.