Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Disclaimer Enjamajo

Navolgende onze disclaimer voor deze website. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dat graag.

Disclaimer Enjamajo

Op het gebruik van deze website (www.enjamajo.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
EnJaMaJo Boekhouding streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat EnJaMaJo Boekhouding niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. EnJaMaJo Boekhouding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen EnJaMaJo Boekhouding en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
EnJaMaJo Boekhouding garandeert niet dat e-mails die aan EnJaMaJo Boekhouding worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met EnJaMaJo Boekhouding te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. EnJaMaJo Boekhouding heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. EnJaMaJo Boekhouding aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van EnJaMaJo Boekhouding zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat EnJaMaJo Boekhouding daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 

Kijk voor de Algemene voorwaarden Enjamajo en het Privacyverklaring Enjamajo via deze links op de betreffende pagina’s.

Meer informatie over disclaimers vind u via deze link.