Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Inkomsten uit overig werk

Inkomsten uit overig werk

Table of Contents

Wat zijn inkomsten uit overig werk

Als je niet in loondienst werkt, maar wel geld verdient, bijvoorbeeld als freelancer of gastouder, moet je je inkomsten daaruit ook aangeven in je aangifte inkomstenbelasting. Op deze inkomsten is geen loonheffing ingehouden. Wij noemen dit ‘inkomsten uit overig werk’. 

 

 

Ook als je een onderneming hebt, kan je winst hieruit als inkomsten uit overig werk gezien worden, bijvoorbeeld als je niet voldoende winst maakt of weinig tijd aan je onderneming besteed. Je winst is inkomen uit overig werk als je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.  

 

Van je inkomsten uit overig werk mag je bepaalde kosten aftrekken. Het verschil tussen de inkomsten en de aftrekbare kosten is je ‘resultaat uit overig werk’. Hierover moet je inkomstenbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. 

 

In deze blog leest u welke inkomsten wij zien als inkomsten uit overig werk en welke kosten u voor deze inkomsten mag aftrekken. 

 

Je woont buiten Nederland 

 

Als je buiten Nederland woont, betaalt je in Nederland alleen belasting over je inkomsten uit overig werk uit Nederland. 

Welke inkomsten vallen onder inkomsten uit overig werk

Inkomsten uit overig werk zijn bijvoorbeeld bijverdiensten en andere inkomsten die u krijgt: 

 

    – Uit werkzaamheden via internet (bijvoorbeeld opbrengsten uit apps of handel op internet), 

    – Als gastouder, 

 • – Als artiest of beroepssporter. 

 • – Uit een persoonsgebonden budget (PGB) als alfahulp, omdat u bijvoorbeeld voor een familielid zorgt. 

 • – Als arbeidsbeloning uit de onderneming van uw fiscale partner. 

 • – Door voor anderen te klussen (bijvoorbeeld schoonmaakwerk of schilderwerk) 

 • – Door huishoudelijke werkzaamheden voor anderen te verrichten 

 • – Wanneer je cursussen of bijles te geeft

 • – Door artikelen en boeken te schrijven 

 • – Door lezingen te geven 

 • – Als je een octrooi productief maakt of verkoopt

 • – Door vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden uitvoert dan normaal 

 • – Voor incidentele adviezen 

 • – Als lid van een gemeenteraad 

 • – Van kostgangers 

 • – Voor vrijwilligerswerk ( in beperkte mate. Zie deze link voor een uitleg).

 • – Van opdrachtgevers buiten Nederland 

 • – Uit buitengewone beloningen (lucratief belang) 

 •  

Verdient Je bij met Je hobby? Doe je soms een klus voor familie of vrienden tegen een vergoeding van de onkosten? Je hoeft deze inkomsten en kosten niet in je aangifte te vermelden. Het zijn activiteiten in de hobby- of familiesfeer. 

Heb je een woning die je (gedeeltelijk) gebruikt om je inkomsten uit overig werk te krijgen? Dan moet je hiervoor een bedrag bij uw inkomsten tellen.

   

Let op! 

Bent je in loondienst? Of hebt je met uje opdrachtgever afgesproken dat hij wel loonheffing inhoudt? Dan moet je uje loon en de loonheffing aangeven als inkomsten uit loondienst. Bent je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan moet je je inkomsten aangeven als winst uit onderneming.

Administratie bijhouden

Je bent niet verplicht een administratie bij te houden van je inkomsten en kosten uit dit werk. Maar als wij je hierover om informatie vragen, bent je wel verplicht deze binnen een redelijke termijn en op een overzichtelijke wijze te geven. Het is daarom belangrijk dat je gegevens bewaart waarmee je laat zien hoe je de bedragen hebt berekend. Dit zijn bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van je bank. Of de berekening die u hebt gemaakt als je op een bedrijfsmiddel afschrijft. 

 

 

Let op! 

 

Als je ondanks inkomsten uit overig werk ondernemer bent voor de omzetbelasting moet je wel een administratie bijhouden. 

Artiest of beroepsporter

Als u artiest of beroepssporter bent, is het afhankelijk van uw situatie hoe u uw inkomsten in uw aangifte invult. U kunt in loondienst zijn of winst uit onderneming hebben. Zijn beide situaties niet op u van toepassing? Dan vallen uw inkomsten als artiest of beroepssporter onder inkomsten uit overig werk. 

Persoonsgebonden budget

Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld een familielid? En krijgt u daarvoor een vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget? Dan zijn dit inkomsten uit overig werk. Het maakt in dit geval niet uit of u de werkzaamheden uitvoert voor uw familie of voor anderen. 

 

Voorbeeld 


U beheert een persoonsgebonden budget voor uw zorgbehoevende kind. Voor de zorg die u verricht, kent u een deel van het persoonsgebonden budget aan uzelf toe. Dit bedrag is bij u belast als inkomsten uit overig werk. U mag de kosten die u voor de zorg maakt aftrekken. 

Arbeidsbeloning van uw fiscale partner

Werkt u mee in de onderneming van uw fiscale partner, maar bent u daar niet in loondienst? Of helpt u uw fiscale partner met zijn overig werk? En krijgt u hier een vergoeding voor? Als de vergoeding € 5.000 of meer is, dan zijn dit voor u inkomsten uit overig werk. Uw fiscale partner mag deze vergoeding van zijn belastbare winst of inkomsten uit overig werk aftrekken. 

 

Was de vergoeding minder dan € 5.000? Dan hoeft u deze vergoeding niet aan te geven als inkomsten. Uw partner mag deze vergoeding dan ook niet aftrekken. 

Huishoudelijke werkzaamheden voor anderen

Als u huishoudelijke werkzaamheden voor anderen verricht, is het afhankelijk van uw situatie hoe u uw inkomsten in uw aangifte invult. Werkt u meer dan 3 dagen per week in de huishouding van dezelfde persoon? Dan zien wij uw inkomsten als loon. Werkte u 3 dagen of minder per week voor dezelfde persoon? Dan behandelen wij uw inkomsten als inkomsten uit overig werk. 

Vermogensbeheer waarvoor u meer werk uitvoert dan normaal

Hebt u een voordeel door vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden uitvoert dan normaal? Dan moet u dit voordeel aangeven als inkomsten uit overig werk. Het gaat bijvoorbeeld om: 

 

 • het uitponden van een pand 


 • U verbouwt bijvoorbeeld een pand, zodat er afzonderlijke appartementen zijn ontstaan die u verkoopt of nog gaat verkopen. 

 •  

 • het voor ten minste 30% zelf uitvoeren van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een verhuurd pand 

 •  

 • het gebruiken van voorkennis of andere specifieke kennis om voordeel te behalen 

Kostgangers

U hebt kostgangers als u een kamer verhuurt en als u deze kamer bijvoorbeeld schoonhoudt, de maaltijden voor de huurder verzorgt en u daarvoor een vergoeding krijgt. 

Hebt u kostgangers? Dan is het bedrag dat u krijgt voor het schoonmaken en de maaltijden altijd inkomen uit overig werk. De huur die u krijgt moet u daar meestal bij optellen. De kosten die u maakt voor bijvoorbeeld het schoonmaken of de maaltijden mag u aftrekken. 

Let op! 

Als uw fiscale partner de kostgangers verzorgt, dan moet uw fiscale partner de vergoeding en zijn gemaakte kosten in de aangifte aangeven. 

U hoeft het bedrag van de huurinkomsten niet aan te geven als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De huur die u krijgt is € 5.069 of minder per jaar. 
 • Het gaat hier om de huur inclusief vergoedingen voor bijvoorbeeld energie en het gebruik van meubilair. 
 • Het gedeelte dat u verhuurt is geen zelfstandige woning, maar een onderdeel van uw woning. 
 • U en de huurder staan tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde adres. 
 • De verhuur is niet van korte duur. 

 

Het maakt voor deze regeling niet uit of u in een eigen woning woont of in een huurwoning. 

Vrijwilligerswerk

Werkt u als vrijwilliger voor een niet-commerciële instelling en krijgt u daarvoor een beloning? Dan hoeft u deze beloning misschien niet aan te geven. Is de beloning vergelijkbaar met een beloning die u zou krijgen als u dat werk in loondienst had uitgevoerd? Dan is de beloning die u krijgt wel belast. 

 


Als u 23 jaar of ouder bent, mag u maximaal € 4,50 per uur ontvangen. Deze beloning is onbelast. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan geldt er een maximum van € 2,50 per uur. 

 


Verder geldt dat bedragen onbelast zijn tot een maximum van € 150 per maand en met een maximum van € 1.500 per jaar. Het maakt hiervoor niet uit hoe oud u bent. Is uw beloning hoger dan 1 van deze 2 bedragen? Dan moet u de volledige beloning in uw aangifte opgeven 

 

Let op! 

Krijgt u uitsluitend een vergoeding voor kosten die u maakt? Dan hoeft u deze vergoeding niet aan te geven, ook al is de vergoeding hoger dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar. 

Woning gebruikt voor overig werk

Als u in een woning woont die u (gedeeltelijk) gebruikt om uw overig werk uit te voeren en die u als zakelijk beschouwt, dan hoort het woningforfait ook bij uw inkomsten uit overig werk. Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U gaat uit van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2015. Deze WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u begin 2016 van uw gemeente hebt gekregen. 

 

Vermenigvuldig de WOZ-waarde van het woongedeelte met het percentage uit de tabel hieronder en tel dit bedrag bij uw inkomsten uit overig werk. 

WOZ-waarde 

Forfait 

Meer dan 

Niet meer dan 

 

€ 12.500 

1,05% 

€ 12.500 

€ 25.000 

1,35% 

€ 25.000 

€ 50.000 

1,50% 

€ 50.000 

€ 75.000 

1,65% 

€ 75.000 

€ 1.050.000 

1,85% 

€ 1.050.000 

 

€ 19.425 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.050.000 

Aftrekbare kosten

Sommige kosten mag u aftrekken van uw inkomsten uit overig werk. Voor deze kosten gelden dezelfde regels als voor de aftrek van zakelijke kosten bij winst uit onderneming: 

 

 • Zakelijke kosten mag u helemaal aftrekken. 

 • Dit zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw werk, bijvoorbeeld vakliteratuur. 

 • Kosten die geen zakelijk karakter hebben, mag u niet aftrekken. 

 • Van kosten die een zakelijk én privékarakter hebben, mag u alleen het zakelijk deel aftrekken. 

 • Voor sommige kosten geldt een drempel, een normering of een aftrekbeperking. 

 • Eventuele vergoedingen die u krijgt voor zakelijke kosten, telt u bij uw inkomsten. 

U stopt uw inkomsten uit overig werk

Stopt u tijdens het jaar uw werk? Dan geeft u de waarde in het economisch verkeer aan van uw bezittingen en schulden op de einddatum van uw activiteiten. Stopt u gedeeltelijk? Dan geeft u voor een deel de waarde in het economisch verkeer aan en voor het andere deel vermeldt u de boekwaarde.

Wilt u het fijne weten over inkomsten uit overig werk? via deze link komt .