Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kleine Ondernemers Regeling BTW

Kleine ondernemers regeling btw

Table of Contents

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s). 

Wat is de KOR

De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet je geen btw-aangifte meer en kunt je geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen. 

Meedoen met de KOR

Je kunt zich aanmelden voor de KOR met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst 4 weken nodig hebben om je aanmelding te verwerken. Meld je dus aan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak. 

Registratiedrempel

Je bent niet verplicht je onderneming aan te melden voor de btw als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 

– De onderneming kun je niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel

–  Je omzet per kalenderjaar is maximaal € 1.800. 

– Je wilt geen btw die aan je in rekening is gebracht in aftrek brengen. 

Lees meer hierover op ‘Registratiedrempel voor kleine ondernemers’

Omzetgrens voor de kleine ondernemersregeling - wat telt mee en wat niet

Als je omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kun je kiezen voor deelname aan de KOR. 

 

Als je nog niet deelneemt aan de KOR en je btw berekent over je prestaties, telt deze btw niet mee als omzet. Je omzet is het totaal van alle bedragen die Je aan je klanten berekent, exclusief de btw. 

 

Als je wel deelneemt aan de KOR, dan mag je geen btw in rekening brengen aan je klanten. Je omzet is dan het totaal van alle bedragen die je aan je klant berekent. 

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van je omzet voor de kleine ondernemers regeling telt dus alleen je omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt daarbij niet mee. Pas je de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Dan ga je voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor je de goederen en/of diensten hebt verkocht. . 

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Privé gebruik van goederen en diensten 


 • Gebruikt je goederen of diensten van je bedrijf ook privé? Dit is een fictieve levering of dienst. Dit telt niet mee voor de berekening van je omzet. 

 • Investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt 


 • Levert je een investeringsgoed dat in je onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van je omzet voor de kleine ondernemers regeling.

 •  

 •  Prestaties die belast zijn in een ander land 

 •  

 • Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je zaken doet met het buitenland en de btw verlegt naar je afnemer in het buitenland. Leveringen en diensten belast met 0% btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet. 
    

 • Een intracommunautaire verwerving


 • Je doet een intracommunautaire verwerving als je goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover je in Nederland btw moet betalen. 
    

 • BTW vrijgestelde omzet 


 • Omzet die je haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de kleine ondernemers regeling. 

Heb je meerdere subnummers binnen 1 onderneming

Heb je meerdere sub nummers binnen 1 onderneming? 

Dan geldt de KOR voor ál je sub nummers. Je kunt niet per sub nummer kiezen of u wel of niet meedoet. Kiest u voor 1 sub nummer voor de KOR, dan moet u de KOR ook bij alle andere sub nummers toepassen. 

Wilt je uitrekenen of je onder de omzetgrens van € 20.000 blijft? Tel dan de omzet van alle sub nummers bij elkaar op. 

Ontheffing op basis van de oude KOR

Deed u geen aangifte omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had op basis van de oude kleineondernemersregeling? Dan heeft de Belastingdienst je automatisch aangemeld voor de KOR. De minimale deelnemingstermijn van 3 jaar geldt niet voor jou. Je mag jezelf eerder afmelden als je niet langer gebruik wilt maken van de KOR. Let op: als je jezelf afmeldt, geldt deze afmelding voor ten minste 3 jaar.

Vrijgestelde prestaties

Doet je op dit moment geen aangifte omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor jou niets. Je prestaties zijn al vrijgesteld van btw. 

Afmelden voor de KOR

Als je bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. Tenzij je automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat je op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Ook als je omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet je jezelf direct afmelden voor de KOR.