Facebook
Twitter
LinkedIn

Moet ik als nog investeren dit jaar ?

Table of Contents

Moet ik nog investeren?

Regelmatig stelt een klant mij de vraag “moet ik nog investeren?’. Mijn antwoord is dan resoluut nee. Waarna ik hen uitleg waarom zij niet “zomaar” moeten investeren. 

 

De vraag komt over het algemeen voort uit het feit dat men denkt of gehoord heeft dat investeren belasting bespaart. Op zich is dat wel zo, maar als je om de verkeerde redenen investeert dan ben je eerder een dief van je eigen portemonnee dan dat je slim bezig bent. 

 

Navolgend de feiten op een rijtje. 

Waarom wil je investeren?

Wat is de reden dat je wil investeren? Is het puur om belasting te besparen? dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Later zal ik dat met een berekening onderbouwen. 

 

 

De (enige) goede reden om te investeren is als je er zakelijk beter van wordt.  

 

Een investering moet je terugverdienen. Wanneer je in een machine investeert waarmee je meer of sneller kunt produceren dan heb je daar voordeel van. Hetzelfde geldt voor een softwarepakket, een betere computer of een grotere bus. 

Soms kan je een investering doen alleen maar om een beter gevoel te krijgen. 

 

De investering levert je zakelijk of persoonlijk voordeel op. Een goede reden om je geld aan uit te geven en je bespaart er ook nog extra belastinggeld mee. 

Dief van je eigen portemonee

Een investering, zoals hiervoor beschreven, is verstandig zakendoen met een fiscaal voordeel. Onverstandig is het om alleen te investeren voor het fiscale voordeel. Navolgend een rekensom: 

 

Stel je koopt een machine van € 10.000 (exclusief btw). Dan heeft dat de navolgende consequenties voor je portemonnee. 

Kortom, investeren is prima maar alleen als het zin heeft. 

De investeren en belastingkortingen

Mocht je besluiten om te gaan investeren dan kan één of meerdere van de navolgende kortingen Van toepassing zijn.

In hoofdlijnen zijn er 3 vaste investeringsregelingen die invloed hebben op het belastingbedrag dat je over je winst moet betalen. Te weten:

        Kleinschalige investeringsaftrek (KIA)

        Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

        Energie-investeringsaftrek (EIA)

De KIA is de bekendste en meest voorkomende investeringsaftrek. De regeling houd in dat wanneer je in duurzame goederen investeert je een extra aftrek krijgt voordat de belasting wordt berekend. Duurzaam is hierbij dat het gebruik zich over meer dan één jaar spreid.

 

Voor 2021geldt het volgende aftrektabel.

Investeren en belastingaftrek

Met betrekking tot MIA en de VAMIL zegt de site van de belastingdienst het volgende:

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

 

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde milieu-lijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe
m
ilieu-lijst.

Voorwaarden MIA/VAMIL

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieu-lijst;
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Hoe maakt u gebruik van de MIA/VAMIL

1.   Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij de RVO.

2.   U krijgt een ontvangstbevestiging van de RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.

 

3.   U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte, op basis van het bericht dat u krijgt van de RVO. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van de RVO. Krijgt u het bericht van de RVO pas nadat u al aangifte hebt gedaan? Dan kunt u een aangepaste aangifte indienen.

Voorbeeld MIA

Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Stel: uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D is 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 – € 13.500).

Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting. Uw voordeel is € 3.375.

Voorbeeld VAMIL

U koopt voor € 50.000 een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. In het kader van de reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 – € 0 : 10 =) € 5.000 aftrekken van de fiscale winst.

 

U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in 1 keer af te trekken van de winst. Dat levert u een liquiditeitsvoordeel op. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met betrekking tot de EIA zegt de site van de belastingdienst het volgende.

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2021 is de aftrek 45,5%.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl;
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

1.   Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij  RVO.nl.

2.   U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.

3.   Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl.