Stap ik over naar een b.v. of niet

Table of Contents

Wel of geen b.v.

Regelmatig krijg ik van een klant de vraag “stap ik over naar een b.v. of niet”.

 

 

Er zijn twee belangrijke redenen om je onderneming om te zetten naar een b.v., dit zijn de aansprakelijkheid en belastingbesparing. 

 

 

Bij aansprakelijkheid draait het om het volgende. Wanneer je een eenmanszaak of VOF bent dan loop je ook risico met je privébezittingen. Er is geen juridische scheiding tussen de zaak en je privé. Loopt het mis met de zaak dan raak je privé ook “alles” kwijt. 

 

 

Bij een b.v. is dat anders. Bij een b.v. ben je zelf in eerste instantie aandeelhouder. Je bezit (alleen of met meerdere) een aandeel in de betreffende onderneming. De aandeelhouder bemoeit zich niet (direct) met de gang van zaken in een onderneming. De aandeelhouder loopt niet meer risico dan het geld dat hij in de onderneming heeft gestoken. Eventuele leningen van de b.v. dienen echter wel terugbetaald te worden als het mis gaat. 

 

 

Wanneer je een b.v. hebt ben je vaak bij je eigen b.v. in loondienst als directeur. Juridisch gezien ben je werknemer en in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming 

 

 

Bij de aansprakelijkheid van een directeur in loondienst heb ik het over “iprincipe”. Wanneer je als directeur, al dan niet bewust, beslissingen neemt die wijzen op benadelen van leveranciers of belastingdienst dan kan je alsnog aansprakelijk worden gesteld.  

 

 

Wanneer je op een “nette” manier zakendoet heb je niets te vrezen. 

 

 

Verder kan het zo zijn dat bij het aangaan van leningen of contract de eis wordt gesteld dat je “privé” moet mee tekenen. In dat geval ben je privé, voor dat gedeelte, wel aansprakelijk. 

Berekening Belasting bij een b.v. is anders

De tweede reden om je onderneming om te zetten in een b.v. is belastingvoordeel. Als eenmanszaak of v.o.f. betaal je over je hele winst inkomstenbelasting. De belasting die je betaald staat los van het bedrag dat je zelf op maakt. 

 

 

De inkomstenbelastingen kunnen (na verrekening van de aftrekposten) variëren tussen de 40% en de 55%. Na aftrek van je heffingskortingen kan dit een fors bedrag worden wanneer je inkomen stijgt. 

Bij een b.v. ken je je zelf een salaris toe. Hier wordt maandelijks loonheffing op ingehouden. Jouw salaris wordt van de winst afgetrokken. Over de rest van de winst betaalt de b.v. vervolgens 1% (tot € 245.000 winst) of 25% (winst boven € 245.000) vennootschapsbelasting. 

 

 

Wanneer je een b.v. “bent” vervallen er wel een aantal fiscale voordelen die je als eenmanszaak of v.o.f. hebt. 

 

Navolgend een aantal rekenvoorbeelden om het verschil qua belasting tussen een eenmanszaak/v.o.f. en een b.v. te laten zien. 

Rekenvoorbeeld belasting verschil

Stel je hebt in een jaar € 80.000 winst gemaakt. Als eenmanszaak/v.o.f. betaal je over deze gehele winst inkomstenbelasting. Had je deze winst in een b.v. gemaakt en het minimale salaris voor een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) opgenomen (€ 47.000), dan betaal je alleen over het salaris de inkomstenbelasting en over de overwinst vennootschapsbelasting. 

 

In de navolgende beperkte berekening kan je zien wat het totale verschil is van de te betalen belastingen. 

Stap ik over naar een b.v. of niet

De bovenstaande berekening is een beperkte berekening om te laten zien welke verschillen er kunnen ontstaan. Jou persoonlijke situatie kan voor afwijkingen zorgen. Wanneer je je boekhouding de benodigde informatie verstrekt kan hij een exacte berekening voor je maken.

Let op!

Sommige ondernemers compenseren een laag salaris als directeur met “lenen van de b.v.”. Lenen van de b.v. mag maar de belastingdienst accepteert dit alleen als het toegekende salaris volgens de normen voldoende is.

Bovendien kan en zal de belastingdienst een maximum stellen aan het bedrag dat je van je b.v. mag lenen. Hierbij wordt gekeken naar de “zekerheden” die je privé hebt om de lening (ooit) terug te kunnen betalen.

Komt de lening (en je rekening courant met de b.v.) boven het door de belastingdienst gestelde maximum dan moet je de schuld verlagen door het uitkeren van dividend (winstuitkering aan een aandeelhouder).

 

Dit dividend wordt dan verrekend met je schuld aan de b.v. Over deze netto uitbetaalde/verrekende dividend betaal je 26,9 % belasting. Je betaalt 15% via de BV en 11,9% bij je aangifte inkomstenbelasting.

Voor de details over het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een b.v. verwijs ik je met deze link naar de site van de Belastingdienst