Boekhouder - Adviseur - Coach - Klankbord

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zakelijk gebruik van de privé auto

Zakelijk gebruik privé auto

Table of Contents

Zakelijk gebruik van de privé auto

Maak je zakelijk gebruik van een privé auto? Of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is echter geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. Zie hiervoor verder op in deze blog .

 

Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt. 

Bijhouden van privégebruik in uw administratie

Houdt u een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Hoe u met die gegevens de aftrekbare btw berekent, leest u bij ‘Voorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie’. 

 

U kunt de btw-aftrek en correctie voor privégebruik berekenen met het hulpmiddel ‘Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen’. 

 

Hebt u echter geen sluitende kilometeradministratie bijgehouden? Dan kunt u de verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik ook op een andere manier aantonen. 

 

Bijvoorbeeld met gegevens in uw administratie over: 

 

  • de aard van uw onderneming 

  • eventuele zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt 

 

  • de functie en eventueel werkzaamheden van de gebruiker van de auto 

  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer 

  •  

U kunt ook statistische gegevens gebruiken om de omvang van het privégebruik aan te tonen. U moet deze statistische gegevens dan wel combineren met andere gegevens uit uw administratie. 

Geen administratie waaruit het privé gebruik van de auto blijkt

Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt 

Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw. 

Ook voor deze situatie kunt u uitrekenen hoeveel btw u moet betalen voor privégebruik met het hulpmiddel ‘Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen’

Een voorbeeld 

U hebt, bijvoorbeeld, een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. De auto gebruikt uook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = € 225. 

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60% van € 675 verschuldigd, dus € 405. U hebt in dit geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor 60% afgetrokken. 

Let op! 

 

Is uw boekjaar langer dan 1 jaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt. 

Zakelijk gebruik privé auto van de werknemer

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken. 

BTW en privé gebruik auto van de zaak: woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer valt voor de btw onder privégebruik. Met woon-werkverkeer bedoelen wij het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst waarin geen vast werkadres staat? Dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van u als woon-werkverkeer. Hieronder valt ook het af en toe reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres om daar bijvoorbeeld materialen op te halen. 

 

Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als bijvoorbeeld een bouwvakker of een onderhoudsmonteur reist naar de bouwplaats of het adres van een klant, dan is dat geen woon-werkverkeer. 

Gebruik (bestel)auto voor woon-werkverkeer

Bestaat het privégebruik van een (bestel)auto door u of uw personeel alleen uit woon-werkverkeer? 

 

In deze situatie kunt u de afstand woon-werk uitrekenen. Vermenigvuldig die met het aantal malen dat die afstand wordt gereden. Deze privékilometers vergelijkt u aan het einde van het jaar met het totale aantal kilometers waarvoor de auto is gebruikt voor het behalen van de belaste omzet. De verhouding hiertussen gebruikt u om de btw te berekenen die u voor het privégebruik moet betalen. 

 

Zonder een administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt, moet u de regeling van 2,7% of 1,5% toepassen. 
 

Voorbeeld 

Voor aanschaf en gebruik van een (bestel)auto is op jaarbasis € 1.500 btw in aftrek gebracht. Het totaal aantal gereden kilometers is 30.000. Privé is er op 250 dagen 20 (= 5.000) kilometer woon-werk gereden. In uw laatste aangifte van het jaar vermeldt u voor privégebruik van de auto 5.000/30.000 x € 1.500 = € 250 btw. 

 

U mag ook uitgaan van 214 werkdagen op jaarbasis. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken. Het aantal van 214 past u naar evenredigheid toe als er minder dan 5 dagen per week wordt gewerkt, of wanneer het privégebruik gedurende het jaar begint of eindigt (bijvoorbeeld nieuw of vertrekkend personeel).